We Jazz X Lonna 2018

We Jazz X Lonna 2018
Tapahtumasarja Lonnan saarella: ke 4.7., ke 11.7., ke 18.7., ke 25.7. & ke 1.8.